Kontakt Arbeidsform Sidekart Søk
Forside
Ledelse
IS/IT strategi
Krystallkulen
Operativ IT ledelse
Prosjektledelse
Verktøykassen
Dokumenter
Avtaler
Åpne systemer
Teknisk
Programvare
Sikkerhet
Kalkulatorer
Operativsystemer
Temasider
sti: / ISComplete / Verktøykassen / Dokumenter / Avtaler

Avtaler

Her er informasjon og standardavtaler/kontrakter som kan benyttes som grunnlag i forhandlinger.


Prof. dr juris Olav Torvund bok om IT kontrakter
Dette er en ommfattende bok som Toprvund har lagt ut på internet. Boka dekker de fleste sider av IT kontrakter.


Statens standardavtaler
Her finner du ferdige utkast til forskjellige typer avtaler/kontrakter fra Statskonsult. Avtalene revideres med jevne mellomrom


ISComplete tlf. 920 31 608