Kontakt Arbeidsform Sidekart Søk
Forside
Ledelse
IS/IT strategi
Krystallkulen
Operativ IT ledelse
Prosjektledelse
Verktøykassen
Temasider
sti: / ISComplete / Kontaktinformasjon / CURRICULUM VITAE
CURRICULUM VITAE

For Steinar Hauge

Personalia
Navn
Steinar Hauge
Født
31/3-1958
Sivilstatus
Gift med Wenche
Barn
Silje 17, Mathias 13 og Sigurd 11
Språk
Norsk, engelsk
Militærtjeneste
Avsluttet

Utdannelse
1974-77
Grefsen Gymnas
1979-82
Universitetet i Oslo (informatikk(25), matematikk(10) og Ex. Phil)
1982-En mengde kurs fra leverandører (IBM, Digital)
Project Management (Veritas)
LUP (Ledelses UtviklingsProgram) kurs (Hafslund Nycomed)


Yrkeserfaring
1977-1978
Praksis elektronikk
Sigma Elektroteknisk A/S
Jan 81 - Aug 81
Operatør
Rikshospitalets EDB avdeling
Aug 81 - Jan 82
Skiftleder
"
Jan 82 - Jun 82
Systemprogrammerer
"
Jun 82 - Sept 83
Systemprogrammeringsleder
"
Sept 83 - Des 86
Gruppeleder
Det Norske Veritas
Des 86 - Des 87
Systemprogrammerer
Den norske Creditbank
Des 87 - Des 88
Konsulent
"
Des 88 - Jun 89
Systemprogrammerer
Nycomed Imaging AS
Jun 88 - April 91
Systemleder
"
April 91 - Jan 97
Utviklingssjef EDB/IS Sjef
"
Jan 97 - Nov 98
IS/IT Director
CESAR
Nov 98 -
Konsulent/frilanser
ISComplete

Arbeidsområder/erfaring
Generell ledelse
Nyetablering/planlegging
Prosjekt leder/deltaker
Metodikk
Strategiutvikling
Standardisering
Organisasjonsutvikling
System programmering
Forretningsutvikling/omlafting
Programmering
Systemutvikling
Kundekontakt
Lederutvikling
Leverandørkontakt
Processkoordinering/utvikling
System/maskindrift
Opplæring/seminarer/workshops
Konsulent

Utfyllende praksis oversikt
Oversikt over jobbinnhold og oppgaver
22.11.2002
Les mer...

ISComplete tlf. 920 31 608