Kontakt Arbeidsform Sidekart Søk
Forside
Ledelse
IS/IT strategi
Krystallkulen
Operativ IT ledelse
Prosjektledelse
Verktøykassen
Temasider
sti: / ISComplete / Arbeidsform og arbeidsområder

Arbeidsform og arbeidsområder

ISComplete arbeider i skjæringspunktet mellom forretningsvirksomhet og teknologi. Arbeidsformen er prosessorientert og med basis i et helhetssyn hvor samspillet mellom ledelse, organisasjonsstruktur, mennesker, oppgaver og systemer er sentralt.

Dette samspillet er viktig for å sikre forankring og støtte i bedriften, og for å oppnå varige resultater. Det er et ønske å legge igjen kunnskap og kompetanse hos kundene.Logoarbeid

Foruten arbeidsområdene som er nevnt på forsiden, har ISComplete erfaring innefor områdene:

Dokumentbehandling og gruppevare

 • Nycomed
 • CESAR
 • Midtøsten

ERP systemer

 • Nycomed

Webutvikling

 • Statens forvaltningstjeneste (DEPweb - ekstranett for Regjerningskvartalet)
 • Sosial- og Helsedepartementet (Sosial og helseporten for Norge)
 • Eurel (Hjemmeside og web portefølgestyringsverktøy)

Systemutvikling

 • Nycomed
 • Niva, Nilu, Norgit og CESAR
 • ePocket

Generell systeminnføring

 • Det norske Veritas
 • Den norske Creditbank
 • Nycomed
 • CESAR
 • OlstenISComplete tlf. 920 31 608