Kontakt Arbeidsform Sidekart Søk
Forside
Ledelse
IS/IT strategi
IS Strategien
Utvikling av IS strategi
Strategiprosessen
Krystallkulen
Operativ IT ledelse
Prosjektledelse
Verktøykassen
Temasider
sti: / ISComplete / IS/IT strategi / Utvikling av IS strategi

Utvikling av IS strategi
Det er i hovedsak tre måter å utvikle en IS strategi på. Utviklingen av strategien kan være:

IT drevet

Dette gjør at strategien kan bli for teknologisk sentrert, og en kan få strategier av typen "vi skal bruke MS office 97" eller "utvikle alt i Java". IS/IT strategier av denne typen har lite med strategi å gjøre, og kan bare betraktes som et teknologisk fundament eller en rammebetingelse. Årsaken ligger i det fokus "IT" har, og at "IT" folkene ofte sitter for langt fra forretningsdriften.

Bruker drevet

Dette er en bedre angrepsvinkel, men det kan resultere i at strategien blir dominert av sterke brukergrupper og de brukerne som er mest teknologisk modne, mens bedriften kan ha mer behov for å utvikle IS på andre områder en de som blir adressert av disse brukergruppene.

Forretnings drevet

Dette er den beste måten for å sikre at fokuset er riktig gjennom strategiutviklingen. Det er viktig å inkludere ledelsen i selskapet og arbeide grundig med dokumenter som forretningsstrategi, virksomhetsplan ol. Det beste er selvfølgelig at IS/IT strategien er en del av det totale strategiarbeid som foregår i selskapet. Skal en lykkes i å inkludere punkt 2 og 3 i forrige avsnitt på en god måte, er dette en forutsetning. Viktige grupper å inkludere i arbeidet er selvfølgelig IT avdelingen og brukere.


ISComplete tlf. 920 31 608