Kontakt Arbeidsform Sidekart Søk
Forside
Ledelse
IS/IT strategi
IS Strategien
Utvikling av IS strategi
Strategiprosessen
Krystallkulen
Operativ IT ledelse
Prosjektledelse
Verktøykassen
Temasider
sti: / ISComplete / IS/IT strategi / IS Strategien

IS Strategien
En IS strategi skal først og fremst støtte og være et effektivt redskap for de forretningsmessige oppgaver og utfordringer bedriften står i. Strategien skal gi svar på mye, og det er derfor viktig å være bevisst på tre områder hvor IS kan være en aktiv bidragsyter. La oss se på de tre områdene som bør vurderes.

IS brukt som produktivitetsfremmende og rutineoptimaliserende hjelpemiddel

Dette har tradisjonelt vært den vanlige måten å benytte IS på. De fleste IS/IT strategier har dette som et vesentlig element. Strategier utviklet av bedriftens IT avdeling er ofte fokusert på dette området i tillegg til det rent tekniske. Dette er naturlig siden "IT sjefen" som regel ikke sitter i bedriftens ledergruppe eller på tilstrekkelig strategisk nivå, og derfor har mindre mulighet til å "se" og vurdere den forretningsmessige situasjon bedriften er i.

IS som taktisk støtte til den forretningsmessige situasjonen bedriften befinner seg i

Dette er et langt vanskeligere område å adressere. Dette fordi det krever god kunnskap både om IS/IT og de forretningsmessige utfordringene. Dette området utfordrer også evnen til kreativitet og nytenkning i større grad.

IS som produkt og salgsvare

Som forrige punkt er dette også vanskeligere å adressere. Dette krever gode kunnskaper om IS/IT og markedet, kunder og den teknologiske modenheten hos kundene.


ISComplete tlf. 920 31 608